Historie archivu Štenc

Firemní archiv grafického závodu Štenc byl vybudován průběžným ukládáním v letech cca 1910 - 1950. Závod se specializoval na chemigrafickou výrobu podkladů pro tiskové reprodukce uměleckých děl všeho druhu, jejichž záběry tovří většinu fondu. Řadu publikací, významných pro počátky naší uměleckohistorické práce, vydával sám Jan Štenc.

Proslulá, v odborné a v publikační činnosti využívaná je např. zdejší dokumentace české a zejména pražské architektury z počátku 20. století, ale mnohé soubory (např. umělecké řemeslo stylu Art-deco nebo fotodokumentace průzkumů v budovách pražského Karolina) jsou i mezi odborníky prakticky neznámé.

Archiv dnes obsahuje cca 70 000 kusů skleněných negativů většinou velikosti 18 x 24 cm a patří tak k největším historickým souborům svého druhu. Byl prohlášen jako soubor archiválií za chráněnou kulturní památku.

Uložen je dnes opět v místě svého vzniku, Štencově domě na Starém městě v Praze, který je rovněž zajímavou památkou počátků moderní architektury.

Zlatá ulička
Obecní dům
Karlův most